Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

27. mája 2024

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Dlhé Stráže.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Dlhých Strážach o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Bc. Marek Toporcer.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Dlhé Stráže uvoľnil zvolený poslanec Maximilián Šarišský a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 15.mája 2024

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle §25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 V Dlhých Strážach, 27.5.2024

                                                                                                 Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce

                                                                                                   

Last modified: 31. mája 2024

Comments are closed.