Projekt MOAPS

Členovia MOAPS od 1.2.2024:
Peter Gažík
Anna Gažíková

Tel. kontakt: +421910761105

Názov projektu: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Dlhé Stráže
Kód projektu: 401406DKA1
Výzva – kód Výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

Publicita projektu:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

https://crz.gov.sk/zmluva/8911013/

Comments are closed.