Symboly obce

Erb obce Dlhé Stráže.

Starú slovenskú obec kolonizovali v 2. polovici 13. storočia Nemci. Obec je doložená z roku 1278 ako Bicere, neskôr ako Landvar (1317), Bicir (1360), Pecher alias Lengvarth, Langwarthdorf (1407), Bychir (1411), Langwarthdorf (1424), Lengwarti (1773), Dlhé Stráže (1948); maďarsky Léngvárt; nemecky Lingwart.V roku 1317 obec bola majetkom Levoče, v roku 1360 ju kúpili Iliašovce. Po zmene niekoľkých majiteľov sa v 16. storočí znova stala vlastníctvom Levoče.V roku 1667 mala 6 poddaných a 6 želiarov, v roku 1787 mala 20 domov a 124 obyvateľov, v roku 1828 mala 19 domov a 175 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch na okolí.

Vlajka obce Dlhé Stráže.

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Starú slovenskú obec kolonizovali v 2. polovici 13. storočia Nemci. Obec je doložená z roku 1278 ako Bicere, neskôr ako Landvar (1317), Bicir (1360), Pecher alias Lengvarth, Langwarthdorf (1407), Bychir (1411), Langwarthdorf (1424), Lengwarti (1773), Dlhé Stráže (1948); maďarsky Léngvárt; nemecky Lingwart. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Pečať obce Dlhé Stráže tvorí erb obce Dlhé Stráže  s kruhopisom: „OBEC DLHÉ STRÁŽE“.

Comments are closed.