Vážení občania , chovatelia psov

12. júla 2023

chceme Vás požiadať o pozornosť pri nasledovnom ozname. 

     V obci sa množia sťažnosti na voľne pohybujúcich sa psov  po verejných priestranstvách. Majitelia takýchto psov si zrejme neuvedomujú hrozby, ktoré sú možné pri  strete psov s neznámymi osobami, no najmä s deťmi. Dieťa nerozozná pri strete so psom stupeň nebezpečenstva  a aj psa, ktorý neútočí, ale len sa priblíži k osobe,  môže vyvolať u dieťaťa paniku a následne útok psa.

     Žiadame preto všetkých majiteľov psov , ktoré sa voľne pohybujú po uliciach v našej obci, aby tomu zabránili. Obec zvýši pozornosť voľne pohybujúcim psom a bude majiteľov takýchto psov dôrazne upozorňovať a následne pokutovať.

     Občanom, ktorí nezabránia voľnému pohybu psa hrozí pokuta podľa Zákona č. 282 z roku 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Obec môže  uložiť pokutu osobe, ktorá nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených alebo nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom, až do výšky 165 EUR.   Zákon upravuje aj ďalšie povinnosti majiteľov psov.

     Žiadam všetkých, ktorí spozorujú voľne sa pohybujúceho psa , aby toto neodkladne nahlásili na obecnom úrade  tel. 053/4512285 , 0903269869, e-mail: obec@dlhestraze.sk . Ak je možné,  psa odfotili a zaslali nám čo najviac informácii o pohybujúcom sa psovi na verejnom priestranstve. Na základe takýchto informácii budeme postihovať majiteľov voľne sa pohybujúcich psov a psov ohrozujúcich osoby , najmä malé deti.

Veríme, že výzvu pochopia najmä majitelia psov aj občania,  ktorí majú zlé skúsenosti so psami na verejnom priestranstve.

V Dlhých Strážach, 10.7.2023

                                                  Bc. Zdena Jurčíková

starostka obce Dlhé Stráže

                                                                  

Last modified: 12. júla 2023

Comments are closed.