Verejná vyhláška

5. januára 2023

o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 1

Územnoplánovacej dokumentácie obce Dlhé Stráže

O z n á m e n i e

Last modified: 13. januára 2023

Comments are closed.