Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v Dlhých Strážach k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

24. júla 2023

Politické strany a koalície politických strán môžu delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v Dlhých Strážach poštou alebo osobne na adresu:

054 01 Dlhé Stráže 13

ďalej prostredníctvom e-mailovej pošty na nasledovnú e-mailovú adresu: obec@dlhestraze.sk

Last modified: 24. júla 2023

Comments are closed.